Mini Leporello

Mini Leporello

Mini Leporellos finns tillgängliga i menyn Produktval inom Kort. Om du väljer Mini Leporello öppnas konfiguratorn, som erbjuder olika format med specifika sidantal. Du kan välja antal eller manuellt ange önskat antal i rutan Custom. Det finns också flera pappersalternativ att välja mellan. När du har konfigurerat dina inställningar klickar du bara på Design för att fortsätta.

Konfigurator för Mini Leporello

Mini Leporello-vikning, fram- och baksida

Alla Mini Leporellos har två designbara områden: Framsida och baksida, som visas i menyn längst ner i Online Designer. Varje område innehåller ett visst antal sidor, beroende på vilken konfiguration som valts. Sidorna är markerade med guider som motsvarar vikningsområdena. Observera att antalet sidor avgör hur Mini Leporellos fram- och baksida ska placeras. För 8- och 12-sidiga Mini Leporello ligger fram- och baksidan i samma designbara område (framsidan).

12 sidor Mini Leporello i designer

12 sidor Mini Leporello vikt

För 10-sidig Mini Leporello ligger framsidan i designområdet för framsidan och baksidan i designområdet för baksidan.

10 sidor Mini Leporello i designer

10 sidor Mini Leporello vikt

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: