Layouter

Layouter

Layouter är fördesignade mallar som gör det enkelt att arrangera bilder, text och dekorativa element i din fotoprodukt. De är utformade för att effektivisera designprocessen och kan anpassas för att passa dina behov. Beroende på vilken designlinje du väljer kan layouterna innehålla bakgrunder och cliparts. Du öppnar menyn Layouter genom att klicka på knappen Layout till höger.

Menyn Layouter i den högra kolumnen

Designlinjer

I menyn Layout finns ett urval av layouter som baseras på antalet bilder som redan har placerats på fotoprodukten. Om du klickar på Designlinje visas en meny med flera designlinjealternativ att välja mellan. Dessa kan filtreras efter kategori med hjälp av rutan längst upp till vänster. När du har valt ett alternativ klickar du på Fortsätt. För flersidiga produkter finns det ett alternativ att tillämpa designlinjen på alla sidor med hjälp av knappen Till alla sidor. I menyn Layout visas sedan ett antal layouter med olika designelement. Du har möjlighet att ändra designlinjen när som helst.

Alternativ för designlinjer

Använda layouter

För att utforska layouter med olika antal bilder, scrolla nedåt i menyn till höger. Du kan också filtrera layouterna efter antalet bilder genom att öppna menyn Bilder per sida och välja önskat antal. När du har valt en layout kommer den att läggas till i fotoprodukten med tomma bildrutor. För att lägga till bilder drar du dem från menyn till vänster eller klickar på en bildruta och väljer ett foto från din enhet eller online-resurser. Bilder som redan är placerade på fotoprodukten justeras automatiskt för att passa layouten.

Layout som används med bildruta vald

Som standard baseras de första layoutalternativen som visas i den högra kolumnen på antalet bilder som redan har placerats i fotoprodukten, om alternativet Bild per sida är inställt på variabel. Om det t.ex. finns tre bilder i fotoprodukten visas layouter med tre bilder först i menyn till höger. För att filtrera layouterna baserat på antalet bilder öppnar du fältet Bild per sida och väljer önskat antal. När layouterna har placerats ut kan de speglas horisontellt genom att klicka på knappen Spegla layout högst upp i menyn Layouter.

Använd layout och andra alternativ visas i den högra kolumnen

Layouter med text

Detta gör du genom att klicka på knappen Lägg till text i toppmenyn i Online Designer eller högst upp i menyn Layout. När du har lagt till text kommer layoutalternativen att innehålla en textruta. Klicka på den layout som du vill använda för din fotoprodukt.

Layouter med textalternativ i högerkolumnen

Om du lägger till en andra text genom att klicka på Lägg till text igen kommer menyn Layout att visa alternativ med två textrutor. Välj den layout som bäst passar din design.

Layouter med två textrutor

Om du vill anpassa texten markerar du textrutan och klickar på knappen Textredigerare. Se artikeln Text för mer information.

Favoritlayouter

Under varje layout finns en hjärtikon. Om du klickar på hjärtikonen blir den grå, vilket indikerar att layouten har markerats som din favorit. Favoritlayouterna visas överst i kolumnen Layout när antalet foton som placerats på fotoprodukten är lika med eller mindre än antalet bildrutor i favoritlayouten. Detta ger dig snabb åtkomst till dina favoritlayouter. Om du vill ta bort en layout från dina favoriter klickar du bara på hjärtsymbolen igen.

Favoritlayouter markerade med hjärtikonen

Ändra layouter

Om du väljer en layout i högermenyn placeras objekten i den valda layouten i fotoprodukten. Dessa objekt kan enkelt flyttas och anpassas efter dina behov. Om du till exempel vill ändra den clipart som medföljde den valda layouten kan du helt enkelt ta bort den och välja en annan från clipart-menyn. Du har också möjlighet att lägga till ramar till bilder eller inkludera ytterligare objekt som fyllningsrutor för att fungera som bakgrund för en enskild sida.