Lägg till och redigera bilder

Lägg till och redigera bilder

I Online Designer kan du välja bilder från en mängd olika källor och integrera dem i din fotoprodukt.

Välj bilder

I den vänstra kolumnen hittar du menyn Bilder med två flikar. På fliken Projekt visas de bilder som du har valt att lägga till i din fotoprodukt. För att lägga till bilder här klickar du på knappen Lägg till bilder och väljer mellan att välja bilder från din enhet, använda onlinekällor eller ladda upp från en smartphone.
Om du väljer alternativet Ladda upp från en smartphone måste du skanna den medföljande QR-koden med en telefon och följa instruktionerna för att lägga till bilder från telefonen till ditt projekt. Bilderna visas i den vänstra kolumnen där du kan välja och lägga till dem i din fotoprodukt. Du kan dela QR-koden med andra så att de kan ladda upp sina bilder från sina telefoner till projektet.

Alternativ för att lägga till bilder

När du har valt bilderna visas miniatyrbilder på fliken Projekt. Du kan sortera dem efter namn, datum eller användning. Om du vill ändra storleken på miniatyrbilderna klickar du på knappen Visa och väljer önskad storlek. Du kan också slå på eller av alternativet Visa filnamn.

Visningsalternativ på fliken Projekt

För att undvika dubbletter kan du aktivera alternativet Dölj använda bilder. Detta döljer foton som redan har lagts till i projektet och förhindrar att de läggs till igen. Om alternativet är inaktiverat kommer tillagda foton att markeras med ett nummer som anger hur många gånger de har använts.

Miniatyrbild med antal gånger den använts

När du väljer ett foto från den här kolumnen visas en meny längst ner. Knapparna i menyn uppdateras beroende på hur många bilder som valts. Från denna meny kan du enkelt infoga val i fotoprodukten, avmarkera ditt nuvarande val, välja alla foton i denna kolumn och ta bort bilder som för närvarande är valda.

Två bilder valda

Om du är inloggad och har foton i dina gallerier kan du lägga till dem i dina fotoprodukter. Klicka på fliken Gallerier för att visa dina gallerier. En lista över dina skapade gallerier visas högst upp i kolumnen. Om du väljer ett galleri visas de bilder som det innehåller. Observera att när du lägger till en bild från ett galleri till din fotoprodukt, kommer den automatiskt att läggas till och visas på fliken Projekt.

Fliken Gallerier

Lägg till bilder i fotoprodukten

Det finns flera sätt att lägga till bilder i din fotoprodukt:

1. Markera de foton du vill ha i den vänstra kolumnen och klicka på Infoga bilder. Du kan markera flera foton samtidigt och infoga dem alla på en gång.

Infoga mer än ett foto

2. Markera en bild i den vänstra kolumnen och dra den till arbetsområdet. Om det redan finns en bild i fotoprodukten och du drar en annan bild till den, visas alternativet Ersätt bild. Om du släpper den dragna bilden på detta alternativ ersätts den befintliga bilden med den nya.

Dra bilder och alternativ för Ersätt bild

3. Om du klickar på knappen Lägg till bild högst upp visas en meny med alternativ för att lägga till bilder från din enhet eller onlinekällor. Om du väljer en bild läggs den till i arbetsområdet och även i kolumnen Bilder.

Lägg till bilder toppmeny

4. Om du tidigare har valt en layout från den högra kolumnen kommer en bildruta att placeras på fotoprodukten. Du kan dra och släppa foton från den vänstra kolumnen till dessa bildrutor eller klicka på ikonen Dra bild hit för att välja ett annat foto från din enhet eller en annan online-källa.

Tom layout placerad

Positionering och beskärning av bilder

När du väljer en bild i din fotoprodukt visas en meny längst upp. Den innehåller namnet på bilden, knappar för att redigera bilden, ta bort den från produkten och aktivera eller inaktivera bildförbättring. Ikonen med en trollstav med grå bakgrund indikerar att bildförbättring är aktiv. Se artikeln Bildförbättring för mer information. I menyn visas även bildkvaliteten, som beror på produktens storlek och upplösning. För bästa resultat rekommenderar vi att bildkvaliteten visas som mycket bra.

Bild vald, toppmeny

Om du klickar på knappen Redigera bild öppnas ett fönster med information och verktyg för att redigera bilden. Till vänster hittar du knappar med relevanta verktyg, till höger ser du en förhandsgranskning av bilden med dess beskärningsram, vilket illustrerar bildrutan. För att ändra bildrutan, håll muspekaren över de små rutorna i den blå ramen så ändras markören till en dubbelpil. Håll musknappen nedtryckt och flytta markören i sidled för att ändra storlek på rutan. För att flytta bildrutan, placera muspekaren över den tills markören ändras till ett kors, håll sedan ned musknappen och dra bilden till den nya positionen.

Redigera bildfönster med gyllene snittet

Grundläggande: Här visas verktyg som hjälper dig att flytta bilden inom bildrutan, enligt följande:

  • Rutnät: Med alternativet Grid kan du välja mellan Rule of Thirds, Golden R atio eller inget rutnät. Det valda rutnätet visas i bildrutan till höger.
  • Rotera 90º: Roterar bilden 90 grader. Två klick inverterar bilden, tre klick roterar den 180 grader från sin ursprungliga orientering.
  • Spegla vertikalt: Vänder bilden vertikalt.
  • Spegla horisontellt: Vänder bilden horisontellt.

Filter: Om du klickar på den här knappen visas en komplett uppsättning filterverktyg, samma som du ser i Online Designer efter att du har valt ett foto och klickat på knappen Filter. Här kan du justera ljusstyrka, kontrast, mättnad, nyans och till och med välja att använda färgläggning.

Proffs: Om du klickar på den här knappen visas alla bilddetaljer och histogrammet. Du kan också aktivera eller avaktivera bildförbättringsfunktionen genom att kryssa i rutan och kontrollera bildkvaliteten.

Fönstret Redigera bild med fyrkantig bildruta

När du är klar klickar du på OK för att spara ändringarna eller Avbryt för att kasta dem.

Precis som i fönstret Redigera bild visas en blå ram runt bilden när ett foto väljs i fotoprodukten, med små rektanglar i hörnen och på sidorna. Genom att hålla musknappen nedtryckt över en av rektanglarna och flytta markören i sidled kan du öka eller minska bildens storlek. Om du vill flytta bilden manuellt placerar du musen över den tills den blir ett hårkors. Håll musknappen nedtryckt och dra bilden till önskad position.

Bild vald i Online Designer

Byt bilder

Om två eller flera bilder redan är placerade på en fotoprodukt kan du byta plats på dem. Välj den bild som du vill byta ut genom att klicka på den en gång. Du ser en blå ram runt det valda fotot. Klicka sedan och håll musknappen nedtryckt på det valda fotot igen. En knapp för att byta bild visas på resten av fotona som placerats på fotoprodukten. Du måste släppa det foto du håller över det foto du vill byta ut.