Granska projekt

Granska projekt

Om du försöker lägga en produkt i varukorgen och online-designern upptäcker potentiella fel, t.ex. tomma bildrutor, textrutor eller tomma sidor, visas knappen Granska projekt till höger. Här listas alla problem som hittats i menyn till höger.

Granska projekt

För varje identifierat fel kommer olika alternativ att visas:
Granska tar dig till den specifika sidan för inspektion, så att du kan undersöka problemet.
Radera dyker upp när en tom bildruta eller ett tomt textfält upptäcks. Om du klickar på detta tas det identifierade tomma elementet bort.
Ignorera är tillgängligt om en tom sida hittas. Om du klickar på Ignorera tas problemet bort från kolumnen Granska projekt.
Du måste välja det alternativ som passar dig bäst för att säkerställa att din design uppfyller dina förväntningar. När alla problem har åtgärdats försvinner avsnittet Granska projekt och du kan lägga till produkten i varukorgen.