Dynamiska projekt

Dynamiska projekt

Den här funktionen effektiviserar placering, hantering och anpassning av bulkbeställningar av fotoprodukter, vilket underlättar leverans till flera kunder samtidigt. Dynamiska projekt gör det möjligt att använda platshållare för att anpassa innehåll från en lagrad tabell.

Aktivering

För att aktivera den här funktionen i ett projekt måste du först designa det. När du är klar öppnar du projektet i Online Designer och klickar på knappen Dynamisk knappen till höger. Ett meddelande visas med mer information. Klicka på Nästa för att aktivera funktionen. När funktionen har aktiverats kommer en dynamisk kolumn med verktyg att vara tillgänglig varje gång du klickar på Dynamic-knappen.

Dynamisk kolumn

Platshållare

En platshållare är ett stycke text som anpassas utifrån de uppgifter du har registrerat. Standardinnehållsfält finns tillgängliga. Du kan skapa nya genom att klicka på Lägg till ny.

Om du vill lägga till en platshållare i din fotoprodukt måste du först lägga till text. När den här funktionen är aktiverad visas en platshållarruta i textredigeraren bredvid verktygen för textanpassning. Välj ett alternativ bland de tillgängliga alternativen så läggs platshållaren till i din text. Det är möjligt att lägga till flera platshållare. Observera att endast texten inom parentesen motsvarar platshållaren, vilket möjliggör dynamiska dataförändringar.

Textredigerare med platshållarruta

Vi rekommenderar att du aktiverar Automatisk teckensnittsstorlek för att förhindra att längre text hamnar utanför textrutan, eftersom textlängderna varierar. När du har anpassat din text klickar du på OK. Texten med den valda platshållaren kommer att läggas till i fotoprodukten.

Produkt med platshållare

Uppgifter

I kolumnen Data måste du ange de uppgifter som du vill anpassa. För att ange uppgifterna klickar du på Hantera data. Ett fönster med en datatabell visas där du kan se alla detaljer som kan anges. I det övre högra hörnet hittar du följande knappar:

Datatabell tom

Lägg till: Om du klickar på denna öppnas ett fönster där du kan lägga till data. Observera att leveransadressen måste vara korrekt ifylld för att produkten ska kunna skickas direkt till varje person. I rutan Orderkvantitet kan du också välja den kvantitet av varan som ska skickas till varje person. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara.

Uppgifterna kommer då att visas i tabellen. Genom att klicka på papperskorgsikonen tas uppgifterna bort från listan. Genom att klicka på skiftnyckelsymbolen bredvid personen kan du redigera de uppgifter som redan finns med.

Tabell med uppgifter

Hämta: Här hämtas alla data som finns i CSV-filen.
Ladda upp CSV-fil: Detta laddar upp en CSV-fil och inkluderar data i tabellen.
När alla data har inkluderats klickar du på pilikonen i det övre vänstra hörnet.

Datakolumn

Alla inkluderade data visas i kolumnen Data. Du kan granska var och en av de inkluderade uppgifterna genom att klicka på pilknapparna. Härifrån är det också möjligt att redigera de inmatade uppgifterna genom att klicka på skiftnyckelsymbolen. Om du klickar på kryssrutan Preview kommer platshållarna att ersättas med de förhandsgranskade uppgifterna.

Leverans

Här kan du välja mellan:

Leveransalternativ

Skicka ordern till en leveransadress: Skicka alla produkter till en enda vald leveransadress.
Skicka ordern till de adresser som anges i dataposterna: Varje personifierad produkt skickas till den angivna personens adress. Varje persons leveransadress kommer att listas i kassan.

Du kan ändra informationen genom att klicka på knappen Redigera. När du har kontrollerat slutför du köpet och varje person kommer att få en personlig fotoprodukt till sin egen adress. Observera att endast ett dynamiskt projekt kan läggas i varukorgen åt gången.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: