Använd ramar och masker

Använda ramar och masker

Du kan lägga till ramar och masker i bilder och fyllnadsrutor. Med ramar kan du ändra formen på bilden eller fylla rutan och lägga till dekorativa element. Detta gör att du kan markera vissa element mot bakgrunden. Med masker kan du sudda ut kanterna på bilden eller fyllningsrutan för att skapa mjuka övergångar och konstnärliga effekter.

Ramar

Om du vill lägga till en ram i en bild eller fyllningsruta markerar du den och klickar på knappen Ram i menyn till höger. Flera ramalternativ visas i den högra kolumnen. Klicka på ett av dessa för att tillämpa det på det markerade elementet. Beroende på vilken ram du valt kommer olika anpassningsalternativ att visas högst upp i menyn Ram. Du kan hitta verktyg för att ändra ramens opacitet, färg, linjetjocklek, radie eller justering.

Bilder med ramar applicerade och ramverktyg visade

Masker

I menyn Ramar bläddrar du ned till kolumnens nederkant för att hitta maskalternativen. Klicka på en mask för att applicera den på bilden eller fyllningsrutan. Beroende på vilken mask som valts kan du kontrollera utfyllnaden genom att öka eller minska den efter behov.

Bild med en mask applicerad och maskverktyg som visas

Om du vill ta bort en ram eller mask klickar du på knappen Ta bort ram i den högra kolumnen för den valda bilden eller fyllningsrutan.