Ändra storlek och position på bilder och objekt

Ändra storlek och position på bilder och objekt

Alla objekt i fotoprodukten, inklusive bilder, clipart, text och fyllningsrutor, kan ändras i storlek och position för att passa dina behov.

Positionering med musen

När du markerar ett objekt omges det av en blå ram med små rutor i hörnen och på sidorna. Genom att klicka och dra i dessa rutor kan du enkelt ändra storlek på objektet och dess behållare. För bilder ändras storleken på både bildrutan och själva bilden. För text justeras storleken på texten efter storleken på dess ruta, särskilt om alternativet Automatisk teckenstorlek i menyn Textredigerare är aktiverat.

Bilden är markerad

Om du vill flytta ett objekt klickar du på musknappen och håller den nedtryckt medan du drar objektet till önskad plats. Släpp musknappen när objektet är i önskad position.

Verktyg för positionering

Objekt kan också placeras och storleksändras på fotoprodukten med hjälp av positionsverktygen. Du kommer åt dessa verktyg genom att markera ett objekt och öppna menyn Position till höger.
I fälten för bredd och höjd kan du justera objektets mått. Om du vill behålla objektets ursprungliga proportioner klickar du bara på hänglåsikonen. Detta säkerställer att objektet behåller sina proportioner utan förvrängning, även om en dimension ändras.
För exakt placering kan du justera X- och Y-positionerna för att flytta objektet till specifika koordinater. I rotationsfältet kan du dessutom rotera det valda objektet genom att ange önskad rotationsgrad.

Positionera verktyg i kolumn

Verktyg för inriktning

Justeringsverktygen i menyn Position hjälper dig att justera objekt vertikalt och horisontellt i fotoprodukten. Du kan rikta in objekten mot kanterna eller i mitten, med hänsyn till produktens mått.

Justeringsverktyg i menyn Position

Om du skapar en fotobok kan du justera objekten i förhållande till en enda sida genom att aktivera alternativet En sida, eller i förhållande till båda sidorna genom att inaktivera det.
Om du aktiverar alternativet Använd avstånd kan du ange ett avstånd i fältet Avstånd. Detta avstånd kommer att tas med i beräkningen när element i fotoprodukten justeras. Om du t.ex. ställer in avståndet till 3 cm och justerar ett objekt till högerkanten kommer det att placeras 3 cm från kanten.

Verktyg för lager

Lagerverktygen styr i vilken ordning objekten staplas. Knappen Skicka till baksidan placerar det valda objektet bakom resten av de tidigare placerade objekten. Detta innebär att om det finns objekt ovanpå det, kommer det markerade objektet att vara synligt bakom dem. Om du klickar på knappen Bring to Front kommer det markerade objektet att hamna över alla andra objekt och täcka alla element som tidigare placerats under det.

Lagerverktyg i menyn Position med exempel

I den här menyn kan du dessutom justera objektets opacitet, som är inställd på 100% som standard. Du kan också ge objektet ett namn.