Använd ramar och masker

Använd ramar och masker

Ramar och masker kan läggas till i bilder och fyllningsrutor. Med ramar kan du ändra formen på bildrutan och dekorera den, vilket är mycket användbart för att framhäva element mot bakgrunden. Med masker kan du göra kanten på bildrutan suddig, vilket till exempel kan användas för att skapa övergångar.

Ramar

Om du vill lägga till en ram till en bild eller fyllnadsruta markerar du den och klickar på knappen Ram i högermenyn. Flera ramalternativ visas i den högra kolumnen. Klicka på ett av dessa för att tillämpa det på det markerade elementet. Beroende på vilken ram du valt kommer olika anpassningsalternativ att visas högst upp i menyn Ram. Du kan hitta verktyg för att ändra ramens opacitet, dess färg, linjetjocklek, radie eller justering.

Image with a frame applied and frame tools displayed

Masker

I menyn Ramar rullar du ned till kolumnens nederkant för att hitta maskeringsalternativen. Klicka på en av dessa för att applicera den på bilden eller fyllningsrutan. Precis som med ramar kan du, beroende på vilken mask du har valt, styra utfyllnaden genom att öka eller minska den efter behov.

Image with a mask applied and mask tools displayed

Applicera ram eller mask på flera element

När du har justerat ramen eller masken på en bild eller utfyllnadsruta kan du applicera den på flera element samtidigt med de parametrar du har ställt in. Markera den bild eller fyllningsruta som har den ram eller mask som du vill applicera på resten av elementen. Längst upp i menyn Ram ser du knappen Till alla. Om du klickar på den får du alternativet Tillämpa ramen och masken på alla objekt på den aktuella sidan eller på alla objekt i projektet. Om du klickar på ett av dessa alternativ tillämpas ramen eller masken på alla bilder och fyllningsrutor för det valda alternativet.

To all button shown from right column

Denna funktion är också tillgänglig genom att högerklicka på den bild eller fyllningsruta som innehåller den ram eller mask som ska appliceras. En meny med flera knappar öppnas, du måste välja Tilldela egenskap till alla objekt på den här sidan eller i det här projektet och klicka på Ram.

Image context menu

Om du klickar på Ta bort ram i denna högerklicksmeny eller i menyn Ram i högerkolumnen tas den applicerade ramen eller masken bort från den valda bilden eller fyllningsrutan.