Upplösning, färgutrymme och filformat för fotoprodukter

Saal Digital stöder de vanliga filformaten JPEG och PNG i programvaran. För att dina digitala bilder kan överföras så snabbt som möjligt bör du använda JPEG-formatet eftersom det minskar mängden data avsevärt.

RGB-färgutrymme
Skapa dina bilder i färgutrymmet RGB.
Läs mer om sRGB, Adobe RGB och ProPhoto RGB.

JPEG-filformat
För att minska filstorleken och därmed öka överföringshastigheten kan du spara dina bilder som JPEG. För en optimal kvalitet på dina bilder rekommenderar vi kvalitetsnivån 90. En för hög komprimering (under 70) leder till en kraftigt reducerad bildkvalitet, särskilt med slående färger som rött väl synliga. När du använder Adobe Photoshop kan du komprimera dina bilder i ett förhållande på 8 eller högre. Dessa värden leder inte till en synlig kvalitets- eller detaljförlust. Okomprimerade filer (t.ex. TIFF eller Photoshop PSD) kan enkelt konverteras till komprimerade filer genom att helt enkelt spara dem som JPEG.

Optimal filupplösning för högkvalitativa utskrifter
Den optimala filupplösningen är resultatet av bilddetaljerna, filstorleken och den maximala möjliga upplösningen för utmatningsenheten.

En lista över respektive produktionsupplösning för våra produkter kan hittas på motsvarande produktsidor under avsnittet professionellt område i menyraden.

Om du har en snabb internetanslutning är ännu större filer inga problem. 
För utmärkt bildkvalitet bör du använda en upplösning på 300-400 dpi (120 pixlar/cm). Vid denna höga upplösning är filerna större än i en lägre upplösning. För en bra utgångskvalitet bör du använda en upplösning på 200 dpi (80 pixlar/cm). Lägsta upplösning är 100 dpi (40 pixlar/cm). 

Redigera bilder för optimal utskriftskvalitet:
Utgångskvaliteten beror på bildkomprimering och filformat för dina bilder. Filformatet vid nedladdning av bilder från den digitala kameran är mestadels JPEG (komprimering genom detta filformat används på grund av den digitala kamerans begränsade minne). Varje komprimering av bilder leder till förlust av detaljer, även om de inte är synliga för blotta ögat. För att undvika ytterligare förlust av detaljer, redigera dina bilder på följande sätt: Ladda ned bilderna från din digitalkamera (med det komprimerade standardfilformatet som stöds av din kamera). Spara din bild i ett icke-komprimeringsfilformat (t.ex. som TIFF eller Adobe PSD). På det här sättet kan du redigera och ändra din bild utan att behöva komprimera den varje gång du sparar den, vilket kan leda till förlust av detaljer. När du är klar med att redigera din bild, spara den i ett komprimerat filformat (JPEG) för att minska filstorleken. Skicka sedan den komprimerade bilden till vårt speciallaboratorium via vår mjukvara eller webbutiken. Ju mindre filen är, desto snabbare är överföringen.

Den optimala upplösningen du behöver för din produkt kan hittas på motsvarande produktsidor under "Storlek".