sRGB, Adobe RGB (1998) och ProPhoto RGB

Du kan använda bildfiler i sRGB (sRGB IEC61966-2.1), Adobe RGB (1998) och ProPhoto RGB för fotoutskrifter.

För andra produkter varierar det från enbildsprodukter till flerbildsprodukter:

  • För enbildsprodukter (där endast en bild används), kan du använda filer i sRGB, Adobe RGB (1998) och ProPhoto RGB.
  • För flerbildsprodukter (collage), måste filernas färgutrymme vara identiska. Vi kommer att rekommendera sRGB.
  • För fotoböcker och kalendrar bör filerna vara i sRGB.

Vänligen notera att:

  • Om du använder bildfiler i Adobe RGB (1998), se till att profilen har rätt namn "Adobe RGB (1998)". Endast på detta sätt kan den identifieras och bearbetas korrekt!
  • Använd inte bildfiler med inbäddade kamerafärgprofiler.
  • Kamerafärgprofiler som Nikon sRGB 4.0.0.3002 kan inte behandlas korrekt.
  • Använd inte bildfiler i CMYK.
  • Använd inte bildfiler i ECI.