Produktion och färgtoleranser

Produktionstoleranser eller tillverkningstoleranser är tyvärr också oundvikliga för oss, även om vi gör allt för att undvika dem. Toleranser förekommer i varje produktion och är en tillåten avvikelse som uppstår på grund av produktion.

Tyvärr kan produktionsrelaterade, små färgavvikelser mellan bilder och beställningar inte helt undvikas. Det kan finnas små färgvariationer mellan olika beställningar och olika material.

Exempel på fotoutskrifter: Tyvärr kan vi inte garantera att alla fotoutskrifter produceras på samma exponeringsmaskiner. Eftersom exponering är en process som använder kemikalier finns det också små fluktuationer i kemi, vilket kan leda till färgtoleranser i slutprodukten.

 

Om du beställer fotoprodukter med olika material kan det finnas olika färger.

På grund av användningen av olika material (Väggdekorer, Postrar, Kort, Fotoböcker, Fotoutskrifter etc.) och olika produktionsmetoder kommer resultaten inte att se identiska ut.

Om vi ​​till exempel jämför fotoutskrifter med en blank och matt yta och gratulationskort, kan du se att alla material har sin egna vita ton, vilket påverkar slutresultatet, så du inte kan jämföra kort med väggdekorer. Alla material skiljer sig också i sina egenskaper, såsom tonvärdeökning, tryckfärgsegenskaper, yta, osv.

Olika produktionsmetoder, maskiner och bläck används också, som inte tillåter en jämförelse av färger, t.ex. tryck exponeras, men väggdekorer produceras med UV-tryckningsprocessen.

Av dessa skäl är det inte möjligt att jämföra färgresultatet av till exempel Aluminiumtavlor och Canvas, Fotobok med ett Kort eller en Poster med en Canvas.