Förbättringar med Lightroom

När du utvecklar foton (Raw-filer) i Lightroom har du möjlighet att definiera bildernas skärpa före utvecklingsprocessen. Se dock till att bilderna inte åsidosätts, eftersom en moiré kan uppstå under produktionen.

När du exporterar fotona finns alternativet "Utgångsskärpa", det här alternativet bör inaktiveras eftersom skärpning inte behövs för vissa papper.

Nachschärfen im Lightroom

Automatisk bildförbättring:

Om du själv har redigerat dina bilder ska du inaktivera den automatiska bildförbättringen i Saal Design Software. Om du beställer via den professionella uppladdningen inaktiveras bildförbättringen automatiskt.

Beställ nu