Missnöjd med färger

Har du fått din produkt och upptäckt att du inte är nöjd med färgerna?

Följ länken för att lämna in ditt klagomål: https://www.saal-digital.se/service/orderhanterare/

Observera att inga klagomål är möjliga per telefon.