Hur man bäddar in ICC-profiler i Photoshop

Vår ICC-profil är endast avsedd för mjukisolering i Photoshop eller Lightroom, profilen får inte vara inbäddad i filen under några omständigheter.

Ladda först ned motsvarande profil för din produkt, respektive ICC profil är packad.

1. Installera profilen

När du har laddat ned filen, packa upp den och importera profilen.

  • MAC OS X: Kopiera profilen till mappen /Library/ColorSync/Profiles.
  • Windows: Högerklicka på profilen och välj "Installera profil".

2. Softproof installation

Importera bilden som du vill förhandsgranska i Photoshop. Softproofing dialogen kan öppnas via "Visa -> Proof Setup -> Custom".

Hur man bäddar in ICC-profiler i Photoshop

Du kan justera installationen i dialogrutan "Customize Proof Condition". Du kan välja den ICC-profil du behöver i fältet "Device to simulate".

Hur man bäddar in ICC-profiler i Photoshop

Det är viktigt att justera inställningarna korrekt. Varje produkt har sin egen profil. Klicka på följande länk för att läsa mer om tillgängliga ICC-profiler och rätt inställningar.

En översikt över ICC-profiler

Klicka på "OK" när du har justerat installationen. Alternativt kan du också klicka på "Spara" så att installationen sparas nästa gång du öppnar dialogrutan.

3. Starta soft proofing

Genom alternativet "View -> Proof Colors", kan du nu visa bilden med eller utan profil. Alternativt kan du aktivera eller inaktivera profilen genom genvägen "Ctrl-Y" (Windows) eller "CMD + Y". 

Hur man bäddar in ICC-profiler i Photoshop

Observera att profilerna för "Akrylglas", "Aluminiumtavla", "PVC-panel", "Kalendertryck", "Gratulationskort papper classic", "Gratulationskort papper pearl" och "Gratulationskort papper strukturerat" är CMYK profiler. CMYK kommer endast att simuleras! Du måste skicka oss dina bilder i RGB oavsett.

Om det behövs kan du göra ändringar i dina bilder under soft proofing-vyn.

4. Spara den slutliga bilden

Om du är nöjd med färgerna på dina bilder kan du spara dem och använda dem i vår Saal Design Mjukvara. Bädda inte in ICC-profilen i dina bildfiler.

 

Exempel på SaalDigital_SoftProof_Fuji:

Hur man bäddar in ICC-profiler i Photoshop

Beställ nu