Exempel: bilder på utfallslinjen

Exempel: bilder på utfallslinjen

Photos
Bilden ligger precis på utfallslinjen! Detta gör att vita kanter kan uppstå!
Photos
Bilden ligger långt utanför utfallslinjen och kan klippas till fint.
Photos
Bilden har tillräckligt med avstånd från utfallslinjen.Exempel: textruta vid utfallslinjen

Photos
Textrutan är för nära utfallslinjen!
Photos
Textrutan har tillräckligt med avstånd från utfallslinjen.Om föremålet, såsom en bild, placeras för nära utfallslinjen så får du en varning och utfallslinjen markeras i rött. Om du lämnar bilden där den är, kan vita kanter uppstå runt bilden vilket kan påverka helheten.Tips:

  • Placera föremål, såsom bilder, med tillräckligt avstånd från beskärningslinjen.
  • Använd den automatiska funktionen “fäst mot rutnät”!