Beskärning av bilder

Observera att bilden av produktionsskäl alltid exponeras med en överlappning på 3%. Därför kommer din bild att förstoras med 3% när den utvecklas så att en minimal del av din bild beskärs vid bildens kanter. I Saal Design-mjukvaran och i vår webbutik visas detta område som en röd linje.

I både Saal Design-mjukvaran och webbutiken kan du välja mellan två olika inställningar:

  1. Standardläge (beskärning)
  2. Anpassat läge (ingen beskärning)

1. Standardläge (beskärning)

Din bild kommer att placeras över hela området i det valda utskriftsformatet. Om bildförhållandet för motivet skiljer sig från fotoutskriften, kommer delar av motivet att tas bort av den nya beskärningen.

Beskärning av bilder

2. Anpassat läge (ingen beskärning)/vita kanter

Om det enskilda läget har valts, försöker mjukvaran att visa den fullständiga bildfilen i utmatningsformat (minus den produktionsrelaterade 3% -marginalen vid utskriften). Den avgörande faktorn är filens längre sida, med hänsyn till bildförhållandet. Om du vill skriva ut din 2:3 bildfil i ett 3:4 utmatningsformat kan vita kanter visas i den övre och lägre delen. 

Beskärning av bilder