Inställningar för galleriet

Inställningar för galleriet

I den här menyn kan du konfigurera presentationen av ditt galleri.

Gallery settings menu

Först hittar du inställningarna för grunderna där du kan ändra titeln, lägga till en beskrivning och välja en fototyp för ditt galleri. Nedan hittar du olika inställningar för ditt galleri. Du har möjlighet att visa en bild som rubrik för ditt galleri, som kommer att vara synlig högst upp på galleriets delade länk.

Gallery

Om du vill kan du aktivera alternativet att använda den här headerbilden enbart för den funktionen och inte visa den i ditt galleri.

Show title image option

Bilder i ett galleri kan innehålla en titel och en beskrivning. De kan läggas till när du väljer ett foto, i den högra kolumnen.

Gallery right column

I galleriinställningarna kan du aktivera alternativet att visa titeln och beskrivningen av fotot i ditt galleri.

Photo title on gallery option

Här kan du dessutom aktivera vattenmärket i ditt galleri. Och aktivera kommentarer i ditt galleri. Efter dessa alternativ hittar du verktygen för att ändra utseendet på ditt galleri.

Display options

Du har även möjlighet att självständigt välja visningsläge på mobila enheter.

Mobile view

När du har konfigurerat inställningarna för ditt galleri klickar du på Spara. Konfiguration av huvudbilden i galleriet. I menyn till höger ser du att det finns en förvald bild. Den här bilden kommer som standard att fungera som rubrik för ditt galleri när den delas.

Gallery main image

Du kan välja en annan bild genom att klicka på Ändra huvudbild. Ett fönster visas där du kan välja en annan bild från galleriet eller välja att ladda upp en annan bild som ska fungera som huvudbild i ditt galleri.

Main image photo options

Du kan också göra justeringar i galleriets huvudbild genom att klicka på knappen Redigera bild.

Edit gallery main image

Om ditt galleri redan är delat och du öppnar den delade länken kommer du att se att galleriets huvudbild fungerar som rubrik i ditt galleri.

Gallery with main image

Du har möjlighet att ta bort huvudet från ditt galleri om du vill. För att göra detta måste du öppna galleriinställningarna för ditt galleri och avaktivera Visa huvudbild. I galleriinställningarna kan du också aktivera alternativet Huvudbild endast som rubrik, så att huvudbilden endast fungerar som rubrik i ditt galleri.

Main image only as header option