Inställningar för försäljning

Inställningar för försäljning

På den här menyn kan du sälja dina bilder som produkter eller digitala filer. Det är viktigt att du aktiverar det här alternativet om du vill sälja dina bilder. När du klickar på Försäljningsinställningar kommer du på den första skärmen att uppmanas att aktivera alternativet Tillåt beställning för att tillåta att bilder beställs.

Activate allow ordering

När du har aktiverat detta visas flera alternativ så att du kan anpassa försäljningen av dina bilder.

Sales settings

Det första du hittar är prislistan. Den prislista som valdes som standard när prislistorna ställdes in är förvald. Du kan välja en annan med hjälp av menyn för prislistan. Och om du behöver kan du göra de sista justeringarna av prislistan genom att klicka på Redigera.

Select price list

Därefter hittar du alternativet att aktivera Filtrera produkter efter bildförhållande. På så sätt kan du bara beställa de produkter från den valda prislistan som matchar bildens bildförhållande.

Ratio filter sample options

Du kan ge kunden möjlighet att beskära och omrama bilden genom att aktivera Tillåt bildredigering/beskärning. En knapp för att redigera bilden kommer att finnas tillgänglig på länken för det delade galleriet när en fotoprodukt har valts.

Edit button on gallery

Genom att klicka på den kan kunden göra de sista justeringarna av bilden utifrån formatet för den valda fotoprodukten.

Crop image

Slutligen kan du aktivera alternativet Ersätt bild före beställning. På så sätt kan du ladda upp den slutliga filen när en beställning är klar och innan den skickas vidare till produktionen.

Tillämpa en prislista på ett galleri

Om du vill tillämpa en prislista på ett galleri måste du först tillåta beställning. Från Gallerier måste du öppna menyn från det galleri som du vill tillämpa den. Flera alternativ kommer att visas.

Options from the gallery panel

Du hittar också alla dessa alternativ inne i galleriet.

Options within a gallery

Du måste klicka på Försäljningsinställningar. Då öppnas en meny för försäljningsinställningar med alternativet Tillåt beställningar aktiverat.

Gallery Sales settings

Den prislista som du ställt in som standard kommer att väljas automatiskt. Du kan ändra den till en annan prislista som du redan har skapat genom att öppna menyn Prislista och välja den. I den här menyn kan du aktivera alternativet Filtrera produkter efter bildformat, aktivera alternativet att låta kunderna redigera och beskära dina bilder och aktivera alternativet Ersätt bilder före beställning. När du är klar klickar du på Spara. Om ditt galleri inte har delats tidigare visas menyn Dela galleri. Du måste aktivera delning för att kunna sälja dina bilder. När du är klar måste du klicka på Spara. Du kommer att se att galleriets status har ändrats.

Gallery status

När du öppnar ditt galleri kommer du att se att alternativet Köp nu nu är tillgängligt i galleriet.

Buy now button

Bilderna kan köpas enligt den konfiguration som anges i den valda prislistan.

Products to buy

Förutom gallerierna kan alla fotoprodukter som fotoböcker, kalendrar och kort också läggas ut till försäljning.