Filhantering

Filhantering

Filformat

sswpr eller sswprm

Dina projekt sparas i dessa filformat när de exporteras. De kan också återimporteras i dessa format.Om du vill spara dina projekt rekommenderar vi att du exporterar projektet från programvaran, eftersom projekt i sswp-filer inte innehåller bilddata.

sswp, sswpm, sswpi och sswpc

Dessa filformat används endast internt i programvaran och är inte lämpliga för utbyte mellan olika installationer av programvaran.

Lagringsplats

Platsen för programvaran och dina filer finns i inställningarna. Öppna Inställningar (som du hittar via kugghjulet), sök efter Paths (sökvägar ) och klicka sedan på Projects folder (projektmapp).