Felmeddelanden från programvaran

Felmeddelanden från programvaran

I sällsynta fall kan programvaran visa ett felmeddelande. Vi rekommenderar att du först raderar de tillfälliga filerna och sedan kontrollerar om felmeddelandet fortfarande visas.

Ta bort tillfälliga data

Öppna Inställningar (nås via kugghjulsikonen) och välj Ta bort tillfälliga data. Markera alla tre alternativen och bekräfta med Ta bort nu:

  • Ta bort tillfälliga data
  • Radera nedladdade mönster
  • Radera miniatyrbilder

En dialogruta visas som informerar dig om att programmet måste stängas. Vänligen starta om programmet.

Felmeddelandet bör inte dyka upp igen, men om det gör det bör du kontrollera följande punkter.

Felmeddelandet visas alltid på samma sida i ett projekt.

Om problemet endast uppstår på vissa sidor, välj de berörda sidorna och radera hela innehållet på dessa sidor från projektet. Detta gör du genom att klicka på Sida i den högra rutan och välja Välj alla. Ta bort de markerade elementen genom att trycka på delete-tangenten på tangentbordet. Det ska inte finnas några element kvar i Layers.

Byt sedan namn på bildfilerna, klistra in innehållet (de omdöpta bildfilerna, textrutorna osv.) tillbaka till sidorna och spara projektet under ett nytt namn.

Bilderna kan inte visas/läsas in

Kontrollera först att bilderna är sparade i ett filformat som stöds.

macOS: Ge designprogrammet full tillgång till hårddisken. I avsnittet Säkerhet > Sekretess > Full diskåtkomst kan du ange vilka program som ska ha full diskåtkomst. Lägg till ditt designprogram här. Det ska då kunna se dina bildkällor. För att undvika behörighetsproblem kan du också prova att spara bilderna på skrivbordet som ett test.

Jag kan inte ladda upp min beställning

Kontrollera datorns inställningar för att se om en brandvägg eller ett antivirusprogram blockerar programmet. Om så är fallet, ta bort blockeringen av Saal Design-programvaran i dessa program. Uppladdningen bör då fungera utan problem.

Det går inte att installera eller starta programvaran

Om du inte kan installera eller starta Saal Design-programvaran kan du kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt operativsystem och att den inte blockeras av din brandvägg.

Om den blockeras av din brandvägg eller virusskanner/antivirusprogram. Om så är fallet, avblocker Saal Design-programmet i dessa program.

Programvaran startar endast i offlineläge

Något blockerar programvaran från att komma åt internet. Kontrollera datorns inställningar för att se om en brandvägg eller ett antivirusprogram blockerar programvaran. Om så är fallet ska du avblockera Saal Design-programvaran i dessa program. Uppladdningen bör då fungera utan problem.

Fel 3001, fel 2038 eller meddelande om nekad åtkomst

Programvaran kan inte komma åt några filer på ditt system. Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt utrymme på din hårddisk, att du har fullständiga åtkomsträttigheter till alla filer och kataloger och att inget antivirusprogram blockerar åtkomsten. Om så är fallet, upphäv blockeringen av Saal Design-programvaran i de relevanta programmen. Uppladdningen bör då fungera utan problem.

Har du fortfarande problem?

Om du fortfarande har problem kan du kontakta kundtjänst med följande information:

  • Berätta vilka åtgärder du vidtog under användningen tills felmeddelandet dök upp.
  • Skicka oss en skärmdump av problemet
  • Ange namn + version av ditt operativsystem.
  • Skicka oss felloggen

Loggbok för programvarufel

Du hittar felloggen i programvaran genom att klicka på knappen Inställningar med kugghjulet i det övre högra hörnet och sedan klicka på knappen Öppna mapp med loggfiler i fönstret som öppnas. Skicka oss alla loggfiler för de senaste 7 dagarna.