På detta sätt kan du enkelt hantera färgerna:

Saal Digital använder ett ICC-kompatibelt färghanteringssystem. Färgprofiler, som är inbäddade i dina filer, kommer att kännas igen och beaktas under produktionen. Vi kommer inte att göra några ändringar i dina filer eller göra onödiga optimeringar. På detta sätt kan vi försäkra att dina filer kommer att behandlas exakt enligt dina krav. Det är exakt denna mätning som gör vår tjänst på detta område möjlig.

Viktigt: Kalibrera bildskärmen och inaktivera bildförbättring om den är aktiverad.

De optimala förutsättningarna för dina fotoutskrifter
Endast genom att kalibrera och profilera din bildskärm kan du få de bästa färgerna. Du kan redan bedöma resultatet på monitorn.

Vilka fördelar har färghantering?

Den optimala förhandsvisningen för utskrift realiseras med hjälp av din förinställda bildskärm och vår färghantering - "Vad du ser är vad du får". Ideelt sett fungerar denna kombination så bra att du nästan inte märker någon skillnad mellan bildskärmen och den avslutade fotoprodukten.

Hur som helst är det bara möjligt om alla standarder uppfylls i bildreproduktionsprocessen.

Vad kan Saal Digital göra för dig?

  • Genom upprepad kalibrering varje dag försäkrar vi att de profilerade maskinerna fungerar inom en liten tolerans. Villkoren för den fotokemiska processen kommer att kontrolleras dagligen för att kompensera fluktuationerna innan fotonens kvalitet påverkas.
  • Tillståndet för den fotokemiska processen kontrolleras dagligen för att kompensera för fluktuationer innan bildkvaliteten påverkas.
  • Vi har en ICC-profil redo för varje papperstyp vi tillhandahåller.
  • Användning av en färghanteringsmjukvara som kan läsa de inbäddade färgprofilerna och konvertera bilddata för rätt färgåtergivning på våra maskiner. För filer utan inbäddade profiler används sRGB som standardfärgutrymme
  •  

OBS: Skicka alltid filer i jpg-format istället för tiff så att färgprofilerna kan identifieras korrekt!

Vad behöver du göra?

Belysning
Se till att det finns tillräckligt med ljus i rummet. Ljusstyrka och färgtemperatur ska hållas konstant och reproducerbar om möjligt. Helst bör det vara ett bländfritt och slutat rum, inte påverkas av det skiftande dagsljuset.

Bildkärmen
Rätt förinställning av bildskärmen är den viktigaste förutsättningen för färghantering:

  • Skärmens ljusstyrka bör vara inställd och ligga mellan 90 och 120 candela/qm.
  • Färgtemperaturen måste ställas in på 5.000 Kelvin (D50).
  • Skärmens Gammavärde bör justeras till 2.2

Skärmen måste kalibreras för att visa rätt färg och ljusstyrka: 

Skärmens kalibrering med färgmätare 

Professionell färghantering på hög nivå är inte möjlig utan rätt hårdvara. För cirka 2400 kr finns det många lösningar tillgängliga. Från vissa leverantörer kan du få en färgmätningsenhet med en extra mjukvara, som du kan skapa en ICC-profil för din bildskärm. En sådan enhet kan vara ett bra alternativ till en ny och dyr skärm.

Beställ nu
Beställ nu